View of aquaculture farming area in southeast China's Fujian

Source: Xinhua| 2021-12-02 15:40:33|Editor: huaxia

Photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Aerial photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Dec. 1, 2021 shows a fishing boat sailing on an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Fishermen work on an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province, Dec. 1, 2021. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Dec. 1, 2021 shows a fishing boat sailing on an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Dec. 1, 2021 shows a view of an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

KEY WORDS: cn
EXPLORE XINHUANET
010020071410000000000000011100001310347271